img
TABUNG KASIH@FSSK
24.47%
Semasa: RM 24,465.00
Sasaran: RM 100,000.00

Pe

Penubuhan KASIH@FSSK di bawah Projek Unggul adalah selaras dengan Pelan Strategik Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK) 2021 di mana ia memfokuskan kepada usaha-usaha murni dalam membantu warga FSSK sama ada mahasiswa dan kakitangan FSSK serta komuniti setempat yang memerlukan bantuan sokongan daripada pelbagai bentuk seperti keperluan barangan dan peralatan serta bantuan psikososial sesuai dengan situasi atau isu yang dihadapi.

 

KASIH@FSSK ini merupakan flagship kepada program-program kesukarelawanan dan khidmat komuniti di FSSK.

 

Hasil daripada inisiatif ini, maka Tabung KASIH@FSSK ditubuhkan bagi memberi peluang kepada seluruh Warga dan Alumni FSSK UKM untuk memberi sumbangan kepada Fakulti dalam menjayakan aktiviti-aktiviti kebajikan, pembangunan kesukarelawanan dan khidmat komuniti pelajar FSSK.

Pemakluman: Jumlah sumbangan pada Sistem Give2UKM dikemas kini setiap 7 hari.
 

Paparan terbaik menggunakan Google Chrome dengan resolusi melebihi 1920 x 1080. Sekiranya ingin membetulkan resolusi anda, sila tekan ctrl + plus (+) atau minus (-).