img
TABUNG DIGITAL INNOVATOR PROGRAMME (DIP), PUSAT GENIUS@PINTAR NEGARA
0.01%
Semasa: RM 145.00
Sasaran: RM 2,000,000.00

PENGENALAN

 

Dalam usaha untuk mengasah bakat bagi melahirkan pakar dalam bidang teknologi digital yang berdaya saing di tahap antarabangsa, Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) dengan kerjasama Pusat GENIUS@Pintar Negara, UKM (PGPN UKM)  telah melaksanakan Digital Innovator Programme (DIP) yang bertujuan membimbing dan memupuk murid yang berbakat dalam bidang teknologi digital untuk menjadi bakal pencipta inovasi digital untuk negara pada masa depan. PGPN UKM telah dipilih oleh Jawatankuasa Pemilihan yang terdiri daripada MDEC, KPM dan rakan industri teknologi sebagai industri yang paling sesuai untuk penubuhan DIP.

 

Pada tahun 2019, Mesyuarat Majlis Pelaksanaan MSC yang ke-30 yang dipengerusikan oleh mantan YAB Perdana Menteri telah meluluskan konsep Future Innovator's School (FIS) dan memberi mandat kepada MDEC untuk bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dan rakan sektor swasta untuk menyediakan pengambilan pertama DIP pada Januari 2021.

 

Jurusan ini akan memberi peluang kepada murid yang mempunyai kebolehan kognitif yang tinggi dan kemahiran teknologi digital untuk menjalani kurikulum akademik yang menjurus kepada bidang teknologi digital seperti Sains Komputer, Data Sains, Keselamatan Siber, Internet of Things (IoT) dan Artificial Intelligence (AI).

 

Murid juga akan dididik dalam kemahiran penyelesaian masalah da akanMampu t mendapat pengalaman menhasilkan pelbagai projek inovasi digital dengan bimbingan  rakan industri dari bidang teknologi.

 

OBJEKTIF

 

1. Kelesatarian program: Mampu terus merancang keperluan masa depan DIP:

i. Melahirkan pembelajaran baharu yang berfokuskan pada teknologi digital

ii. Penyediaan makmal interaktif yang dilengkapi teknologi terkini

iii. Melahirkan pelajar keusahawanan digital

iv. Membantu pelajar yang kurang berkemampuan

v. Menggalakkan pelajar DIP menyertai pertandingan penyelidikan dan inovasi sebagai persediaan menjadi seorang pencipta

vi. Mengekalkan keperluan digital terkini untuk pembelajaran

 

2. Autonomi: Meningkatkan kemampuan untuk tidak terus bergantung kepada sumber kewangan sedia ada.

i. Membolehkan orang ramai / industri menyumbang dana untuk DIP

ii. Keperluan kelangsungan DIP di masa akan datang

 

SASARAN KUTIPAN

 

Sasaran kutipan adalah sebanyak RM5,000,000.00 dan akan melalui 3 fasa untuk tempoh 5 tahun.

Fasa 1: Sasaran kutipan ialah sebanyak RM2,000,000.00 untuk dua (2) tahun pertama.

 

Fasa 2: Sasaran kutipan ialah sebanyak RM2,000,000.00 untuk tahun ketiga dan keempat.