Daftar Sumbangan

Sumbangan Kepada : ZAKAT UKM

Maklumat Penyumbang

Sila pilih kategori
Sila masukkan nama
Sila masukkan emel
Sila masukkan no telefon
Sila masukkan No. K/P
Sila pilih jenis zakat
Ralat tahun haul

Pilihan Pembayaran

Sila masukkan nombor dari 5 hingga 100000 sahaja
Amaun minimum adalah RM 5.00

Pembayaran & Cetak Resit

GIVE2UKM

Sumbangan Kepada :
ZAKAT UKM

  • Nama:
  • Emel:
  • No. K/P:
  • No. Telefon:
  • Jenis Zakat:
  • Tahun Haul:

RM