Perincian Sumbangan
Keperluan derma dimasukkan ke dalam Penyata Pendapatan Tahunan
Tabung-tabung Lain UKM :   Tabung-tabung Lain UKM :  
Sumbangan Kepada Jumlah Sumbangan
(RM)
Jumlah Keseluruhan Sumbangan :
Jumlah keseluruhan sumbangan minimum RM 5.00