Perincian Sumbangan
Keperluan derma dimasukkan ke dalam Penyata Pendapatan Tahunan
Tabung Wakaf Khas Institut Kajian Malaysia & Antarabangsa (IKMAS) (AWU6)
Sumbangan Kepada Jumlah Sumbangan
(RM)
Jumlah Keseluruhan Sumbangan :
Jumlah keseluruhan sumbangan minimum RM 5.00