Perincian Sumbangan
Keperluan derma dimasukkan ke dalam Penyata Pendapatan Tahunan
Tabung Pembangunan Masjid UKM 2021/2022 (TKS469)
Sumbangan Kepada Jumlah Sumbangan
(RM)
Jumlah Keseluruhan Sumbangan :
Jumlah keseluruhan sumbangan minimum RM 5.00