Perincian Sumbangan
Maklumat zakat dimasukkan ke dalam Penyata Pendapatan Tahunan
Zakat UKM
*CAJ 1.5% DARIPADA AMAUN AKAN DIKENAKAN BAGI SETIAP TRANSAKSI DIBUAT (CAJ MOLPAY), **CAJ 65 SEN AKAN DIKENAKAN BAGI SETIAP TRANSAKSI FPX
Sumbangan Kepada Jumlah Sumbangan
(RM)
Jumlah Keseluruhan Sumbangan :
Jumlah keseluruhan sumbangan minimum RM 5.00