Perincian Sumbangan
Keperluan derma dimasukkan ke dalam Penyata Pendapatan Tahunan
Sumbangan Kepada Jumlah Sumbangan
(RM)
Dana Memperkasa Sosioekonomi Orang Asli Temuan, Kg. Kachau Luar
Jumlah Keseluruhan Sumbangan :
Jumlah keseluruhan sumbangan minimum RM 5.00